За примерокотОвој хемиски елемент е комерцијален примерок. Тој е дониран од приватната збирка на Методија Најдоски.  
Z33
ρ / g/cm35,73
tt, mp / °C817??
tv, bp / °C614 (sublimes)??
Ar74,92
Електронегативност, (X)2,18
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/arsenic/