За примерокотПримерокот од бариум е комерцијален примерок. Овој примерок е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z56
ρ / g/cm33,510
tt, mp / °C727
tv, bp / °C1870
Ar137,33
Електронегативност, (X)0,89
Кристална структураКубичен
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/barium/