За примерокотОвој примерок е комерцијален. Тој е дониран од приватната збирка на Методија Најдоски.  
Z5
ρ / g/cm32.46
tt, mp / °C2076
tv, bp / °C3927
Ar10,81
Електронегативност, (X)2,04
Кристална структураТригонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/boron/