За примерокотОвој примерок е комерцијален примерок. Тој потекнува од една од нашите лаборатории. Бромот е ставен во ампула во атмосфера од воздух. Главната причина за вакво изложување не е за да се заштити бромот од воздухот, туку да го чува добро затворен. Во спротивно, со тек на времето, ако е ставен во шишенце со пластично капаче, може да дифундира и да ја контаминира (загадува) околината. Покрај тоа, ампулата е заробена во квадар од проѕирна епоксидна смола.
Z35
ρ / g/cm34,05
tt, mp / °C-7,3
tv, bp / °C59
Ar79,904
Електронегативност, (X)2,96
Кристална структураРомбичен
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/bromine/