За примерокотОвој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет од Кина. Тој е дониран од приватната збирка на Методија Најдоски.  
Z23
ρ / g/cm36,11
tt, mp / °C1910
tv, bp / °C3407
Ar50,941
Електронегативност, (X)1,63
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/vanadium/