За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, гадолиниумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е донација на колегата Миха Буклески.
Z64
ρ / g/cm37,90
tt, mp / °C1312
tv, bp / °C3250
Ar157,25
Електронегативност, (X)1,2
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/gadolinium/