За примерокотОва е комерцијален примерок што го донираше нашиот колега Атанас Танушевски од Институтот за физика, Природно-математички факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  
Z32
ρ / g/cm35,32
tt, mp / °C938,3
tv, bp / °C2820
Ar72,63
Електронегативност, (X)2,01
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/germanium/