За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, ербиумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z68
ρ / g/cm39,07
tt, mp / °C1529
tv, bp / °C2868
Ar167,26
Електронегативност, (X)1,24
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/erbium/