За примерокотОвој примерок е комерцијален примерок. Тој потекнува од една од нашите лаборатории. Живата е ставена во ампула во атмосфера од воздух. Главната причина за вакво изложување не е за да се заштити живата од воздухот, туку да се чува добро затворена. Во спротивно, со тек на времето, може да ја контаминира (загадува) околината.
Z80
ρ / g/cm314,19
tt, mp / °C-38,83
tv, bp / °C356,73
Ar200.59
Електронегативност, (X)2,00
Кристална структураТригонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/mercury/