За примерокотОвој хемиски елемент е комерцијален примерок. Тој е 24 каратна златна фолија и исто така, е позната како злато што може да се користи во исхраната. Примерокот е купен од Кина и дониран од од приватната збирка на Методија Најдоски.  
Z79
ρ / g/cm319,30
tt, mp / °C1064,18
tv, bp / °C2856
Ar196,97
Електронегативност, (X)2,54
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/gold/