За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, итербиумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z70
ρ / g/cm36,57
tt, mp / °C824
tv, bp / °C1196
Ar173,045
Електронегативност, (X)Нема податоци
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/ytterbium/