За примерокотОвој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет од Кина. Тој е дел од приватната збирка на Методија Најдоски.
Z39
ρ / g/cm34,47
tt, mp / °C1526
tv, bp / °C3336
Ar88,906
Електронегативност, (X)1,22
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/yttrium/