За примерокотОвој примерок е комерцијален примерок. Тој потекнува од една од нашите лаборатории. Калиумот е ставен во ампула, во атмосфера од аргон под парафинско масло. Главната причина за ваквото изложување е високата реактивност на калиумот. Изолацијата од воздух и влага треба да го заштити овој метал од корозија.
Z19
ρ / g/cm30,856
tt, mp / °C63,38
tv, bp / °C759
Ar39,098
Електронегативност, (X)0,82
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/potassium/