За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, неодимиумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z60
ρ / g/cm36,8
tt, mp / °C1024
tv, bp / °C2100
Ar144,24
Електронегативност, (X)1,14
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/neodymium/