За примерокотОва е комерцијален примерок купен од САД. Изложениот полониум е во сопственост на нашиот колега Миха Буклески. 210Po е алфа емитер што има период на полураспаѓање од 138,4 дена. Директно се распаѓа до својот стабилен изотоп ќерка, 206Pb. Мерење на радиоактивноста на овој примерок, на различно растојание, е спроведено со колегата Ламбе Барандовски на 25 јануари 2023 година.    

Во Меѓународниот систем на единици (SI), бекерелот (Bq) е единица за радиоактивност. Еден Bq е едно распаѓање во секунда. Следното мерење на радиоактивноста на овој примерок е закажана на 25 јануари 2024 година.    
Z84
ρ / g/cm39,196
tt, mp / °C254
tv, bp / °C962
Ar209 (најстабилен изотоп)
Електронегативност, (X)2
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/Polonium/