За примерокотОвој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Тој е донација од Израелската колешка Зехава Ливне.
Z21
ρ / g/cm32,98
tt, mp / °C1541
tv, bp / °C2830
Ar44,956
Електронегативност, (X)1,36
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/scandium/