За примерокотОвој примерок е комерцијален примерок. Тој потекнува од една од нашите лаборатории. Стронциумот е ставен во ампула, во атмосфера од аргон под парафинско масло. Главната причина за ваквото изложување е високата реактивност на стронциумот. Изолацијата од воздух и влага треба да го заштити овој метал од корозија.
Z38
ρ / g/cm32,63
tt, mp / °C777
tv, bp / °C1382
Ar87,62
Електронегативност, (X)0,95
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/strontium/