За примерокотПримерокот од телур е комерцијален примерок. Во нашата збирка стигна како донација од нашиот колега Дамир Пајиќ од Одделот за физика при Природно-математичкиот факултет,Универзитет во Загреб, Хрватска.
Z52
ρ / g/cm36,24
tt, mp / °C449,5
tv, bp / °C988
Ar127,60
Електронегативност, (X)2,1
Кристална структураТригонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/tellurium/