За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија ураниумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Изложениот примерок од ураниум е во сопственост на нашиот колега Миха Буклески.
Z92
ρ / g/cm319,05
tt, mp / °C1132,2
tv, bp / °C3900
Ar238,03
Електронегативност, (X)1,38
Кристална структураРомбична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/uranium/