За примерокотОвој примерок е комерцијален примерок. Тој потекнува од една од нашите истражувачки лаборатории. Јодот е ставен во ампула во атмосфера од воздух. Главната причина за вакво изложување не е за да се заштити јодот од воздухот, туку да го чува добро затворен. Во спротивно, со тек на времето, ако е ставен во шишенце со пластично капаче, може да дифундира и да ја контаминира (загадува) околината.
Z53
ρ / g/cm34,94
tt, mp / °C113,7
tv, bp / °C184,3
Ar126,9
Електронегативност, (X)2,66
Кристална структураРомбична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/iodine/