За примерокотДва од примероците потекнуваат од поранешната фабрика Алумина за алуминиумски профили. Тие се донирани од ……
 
Еден примерок од алуминиум е создаден во нашата лабораторија. Тој е “роден” од празни златен даб, пивски лименки. Златен даб е локално, македонско пиво од “градот под марковите кули” Прилеп. Лименките од пиво се вообичаено направени од алуминиум а некои, пак, од некаков челик. Празни лименки од пиво беа исечени во парчиња и потоа стопени во печка. Стопениот алуминиум беше истурен на железна површина.
Z13
ρ / g/cm32,7
tt, mp / °C660,32
tv, bp / °C2519
Ar26,98
Електронегативност, (X)1,61
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/aluminium/