За примерокотИзложениот примерок од калај е приготвен со топење на гранули од калај. Стопениот калај беше истурен врз керамичка плочка и по ладењето беше свиткан во форма на тако. Гранулите од калај што беа употребени за овој примерок се земени од студентската лабораторија при Институтот за хемија.
Z50
ρ / g/cm34,51
tt, mp / °C231,93
tv, bp / °C2602
Ar118,71
Електронегативност, (X)1,96
Кристална структураТетрагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/tin/