За примерокотОвој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет од Кина. Тој е донација од Израелскиот колега Мордекај Ливне.
Z71
ρ / g/cm39,84
tt, mp / °C1652
tv, bp / °C3402
Ar174,967
Електронегативност, (X)1,27
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/lutetium/